Nieuwsberichten

CDA blij met belastingplan

De tendens in Fryslân is dat in veel gemeenten de belastingen worden verhoogd om de begroting sluitend te kunnen krijgen. Het CDA Leeuwarderadeel is er trots op om namens de coalitie te melden dat Leeuwarderadeel hier een uitzondering op is. De begroting voor 2015 is donderdag 23 oktober jl. in de Raad besproken, het resultaat is een sluitende begroting waarbij de lasten niet worden verhoogd.

In het coalitieprogramma is afgesproken de gemeentelijke lasten niet te laten stijgen in deze coalitieperiode. De lasten zijn hier jaren achtereen verhoogd om de begroting sluitend te krijgen. CDA fractievoorzitter Sytse Brouwer spreekt nu echter van een trendbreuk “lang genôch hat de gemeentlike oerheid de lêsten ferhege as wie it normaal, dit moat ek ris ofrûn wêze.” De belastingdruk mag wat het CDA betreft niet hoger want “de belestingdruk foar gesinnen yn Ljouwerteradiel wie te heech”, aldus Brouwer.

Doordat de OZB in absolute zin niet wordt verhoogd en de rioollasten dalen zijn de inwoners in Leeuwarderadeel volgend jaar niet meer kwijt aan gemeentelijke lasten dan in 2014. De €50.000 die de gemeente misloopt doordat zij de lasten niet gaat verhogen worden in de begroting opgevangen, waardoor deze alsnog sluitend is.
Naar alle nieuwsberichten