Nieuwsberichten

CDA over de drie decentralisaties

Per 1 januari 2015 krijgen wij te maken met een nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan en moet dit doen met minder geld uit Den Haag. Dit wordt lastig, het CDA heeft dan ook zeker zorgen over de uitvoering. Het CDA vindt dat er goede ondersteuning moet blijven voor mensen die het zelf niet redden. Er mag dus niemand tussen wal en schip raken.
Het CDA Leeuwarderadeel ziet echter ook kansen. Deze kansen zijn: samen verantwoordelijkheid nemen, zorg dichtbij, minder bureaucratie, nadruk op het voorkomen van problemen.

Een van de gevolgen is dat er een grote rol weggelegd wordt voor mantelzorgers. Het CDA hecht grote waarde aan mensen die zich belangeloos inzetten voor de gemeenschap, mantelzorgers zijn hier een goed voorbeeld van. Raadsbreed is er een motie van het CDA aangenomen om respijtzorg voor mantelzorgers goed te regelen. Met respijtzorg kunnen mantelzorgers kosteloos de zorg even overdragen op een andere verzorger, zodat de mantelzorgers worden ontlast.

Het CDA zou graag een samenleving zien waarin mensen omzien naar elkaar. Ondanks de zorgen die het CDA heeft over deze zorgtaken zien wij ook kansen om hiermee een dergelijke samenleving dichterbij te brengen.
Naar alle nieuwsberichten