Nieuwsberichten

Onze gemeente wordt geplaagd door inbraken

In de afgelopen anderhalf jaar zijn er al meer dan 150 inbraken gemeld (bron: Friesch Dagblad 7 mei jl.). Het CDA heeft al vaker aangedrongen op actie en heeft de aanpak hiervan ook opgenomen in zijn verkiezingsprogramma. Donderdag 4 september jl. heeft CDA fractievoorzitter Sytse Brouwer in de raadsvergadering vragen gesteld aan het college over de aanpak en suggesties gedaan om het te bestrijden. “It oantal ynbraken yn Ljouwerteradiel is net mear normaal, hjir moat no wat oan dien wurde!”, aldus Brouwer in de raad.

Het wordt tijd voor een offensief tegen deze inbraakgolf! Het CDA heeft een aantal voorstellen om dit offensief te starten:
  1. Er moet een tweede wijkagent komen. Leeuwarderadeel heeft nu één wijkagent. Meer blauw op straat zal het gevoel van veiligheid verhogen en de pakkans vergroten. De burgemeester heeft toegezegd zich er blijvend voor in te willen zetten, maar is afhankelijk van het korpsbestuur.
  2. De gemeente kan een voorlichtingsavond organiseren. Veel mensen in onze gemeente hebben vragen over de politieaanpak en over eigen hang- en sluitwerk. De burgemeester heeft het CDA toegezegd deze avond te zullen organiseren.
  3. Mobiliseren van mensen die als burgerwacht willen helpen.
We willen graag inventariseren of er mensen zijn die willen helpen bij het opzetten van een buurtwacht. Deze inventarisatie kunnen we o.a. doen op de informatieavond.
Wanneer u zelf ook ideeën hebt om dit offensief te steunen, dan horen we dat graag van u. U hoort in ieder geval nog van ons! De CDA (steun)fractie: Sytse Brouwer, Lubbert Tilma, Klaas Tigchelaar, Auke Spijksma en Johanna Aalberts.
Naar alle nieuwsberichten