Contact

De wethouder

De wethouders van een gemeente zijn, samen met de burgemeester, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Dit is vooral het uitvoeren van het beleid dat door de gemeenteraad is opgesteld. Alleen de partijen die samen een coalitie vormen, leveren een wethouder.

Cees Vos
E-mailen

De fractie

De CDA fractie bestaat uit de mensen die samen in de gemeenteraad zich verdiepen in beleidstukken van de gemeente, en controleren of de burgemeester en wethouders ook volgens het beleid werkt.

Sytse Brouwer
Fractievoorzitter
E-mailen
Lubbert Tilma
E-mailen
Klaas Tigchelaar
E-mailen
Auke Spijksma
E-mailen

De steunfractie

De fractie wordt ondersteund door de steunfractie. Samen bereiden ze de raadsvergadering voor.
Johanna Anema-Aalberts
E-mailen

Het bestuur

Terwijl de wethouder, fractie en steunfractie politiek aan het bedrijven zijn, is het bestuur verantwoordelijk voor de organisatorische werkzaamheden binnen de afdeling. Te denken valt aan het beheren van de financiën en de ledenadministratie, het voeren van functioneringsgesprekken met fractieleden en het uitschrijven van Algemene Ledenvergaderingen.
Chris Koopmans
Voorzitter
E-mailen
Taco Jan Osinga
Secretaris en ledenadministratie
E-mailen
Tiemen Hansma
Penningmeester
E-mailen
Froukje Haites
E-mailen