Actueel

CDA blij met belastingplan

De tendens in Fryslân is dat in veel gemeenten de belastingen worden verhoogd om de begroting sluitend te kunnen krijgen. Het CDA Leeuwarderadeel is er trots op om namens de coalitie te melden dat Leeuwarderadeel hier een uitzondering op is. De begroting voor 2015 is donderdag 23 oktober jl. in de Raad besproken, het resultaat is een sluitende begroting waarbij de lasten niet worden verhoogd.

In het coalitieprogramma is afgesproken de gemeentelijke lasten niet te laten stijgen in deze coalitieperiode. De lasten zijn hier jaren achtereen verhoogd om de begroting sluitend te krijgen. CDA fractievoorzitter Sytse Brouwer spreekt nu echter van een trendbreuk “lang genôch hat de gemeentlike oerheid de lêsten ferhege as wie it normaal, dit moat ek ris ofrûn wêze.” De belastingdruk mag wat het CDA betreft niet hoger want “de belestingdruk foar gesinnen yn Ljouwerteradiel wie te heech”, aldus Brouwer.

Doordat de OZB in absolute zin niet wordt verhoogd en de rioollasten dalen zijn de inwoners in Leeuwarderadeel volgend jaar niet meer kwijt aan gemeentelijke lasten dan in 2014. De €50.000 die de gemeente misloopt doordat zij de lasten niet gaat verhogen worden in de begroting opgevangen, waardoor deze alsnog sluitend is.

CDA over de drie decentralisaties

Per 1 januari 2015 krijgen wij te maken met een nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan en moet dit doen met minder geld uit Den Haag. Dit wordt lastig, het CDA heeft dan ook zeker zorgen over de uitvoering. Het CDA vindt dat er goede ondersteuning moet blijven voor mensen die het zelf niet redden. Er mag dus niemand tussen wal en schip raken.
Het CDA Leeuwarderadeel ziet echter ook kansen. Deze kansen zijn: samen verantwoordelijkheid nemen, zorg dichtbij, minder bureaucratie, nadruk op het voorkomen van problemen.

Een van de gevolgen is dat er een grote rol weggelegd wordt voor mantelzorgers. Het CDA hecht grote waarde aan mensen die zich belangeloos inzetten voor de gemeenschap, mantelzorgers zijn hier een goed voorbeeld van. Raadsbreed is er een motie van het CDA aangenomen om respijtzorg voor mantelzorgers goed te regelen. Met respijtzorg kunnen mantelzorgers kosteloos de zorg even overdragen op een andere verzorger, zodat de mantelzorgers worden ontlast.

Het CDA zou graag een samenleving zien waarin mensen omzien naar elkaar. Ondanks de zorgen die het CDA heeft over deze zorgtaken zien wij ook kansen om hiermee een dergelijke samenleving dichterbij te brengen.

Onze gemeente wordt geplaagd door inbraken

In de afgelopen anderhalf jaar zijn er al meer dan 150 inbraken gemeld (bron: Friesch Dagblad 7 mei jl.). Het CDA heeft al vaker aangedrongen op actie en heeft de aanpak hiervan ook opgenomen in zijn verkiezingsprogramma. Donderdag 4 september jl. heeft CDA fractievoorzitter Sytse Brouwer in de raadsvergadering vragen gesteld aan het college over de aanpak en suggesties gedaan om het te bestrijden. “It oantal ynbraken yn Ljouwerteradiel is net mear normaal, hjir moat no wat oan dien wurde!”, aldus Brouwer in de raad.

Het wordt tijd voor een offensief tegen deze inbraakgolf! Het CDA heeft een aantal voorstellen om dit offensief te starten:
 1. Er moet een tweede wijkagent komen. Leeuwarderadeel heeft nu één wijkagent. Meer blauw op straat zal het gevoel van veiligheid verhogen en de pakkans vergroten. De burgemeester heeft toegezegd zich er blijvend voor in te willen zetten, maar is afhankelijk van het korpsbestuur.
 2. De gemeente kan een voorlichtingsavond organiseren. Veel mensen in onze gemeente hebben vragen over de politieaanpak en over eigen hang- en sluitwerk. De burgemeester heeft het CDA toegezegd deze avond te zullen organiseren.
 3. Mobiliseren van mensen die als burgerwacht willen helpen.
We willen graag inventariseren of er mensen zijn die willen helpen bij het opzetten van een buurtwacht. Deze inventarisatie kunnen we o.a. doen op de informatieavond.
Wanneer u zelf ook ideeën hebt om dit offensief te steunen, dan horen we dat graag van u. U hoort in ieder geval nog van ons! De CDA (steun)fractie: Sytse Brouwer, Lubbert Tilma, Klaas Tigchelaar, Auke Spijksma en Johanna Aalberts.

CDA blijft in het gemeentebestuur

De verkiezingen van 19 maart jl. zijn voor het CDA Leeuwarderadeel zeer succesvol verlopen. Het CDA kreeg bijna 250 stemmen meer dan de vorige keer en groeide van drie naar vier zetels. Dit is het beste verkiezingsresultaat voor het CDA in de afgelopen 20 jaar.

Met zo’n verkiezingsuitslag hoort het CDA ook thuis in het nieuw te vormen college. De fractie is daarom ingegaan op het advies van de informateur Cees Bijl om de gesprekken met de PvdA en de VVD aan te gaan. Na drie weken onderhandelen is er een collegeakkoord. Cees Vos wordt de wethouder namens het CDA en voor de PVDA en de VVD worden dat resp. Gelly Visser en Rinske van der Meulen. Vos zal de portefeuille over het sociale domein en het onderwijs beheren.

De fractie en het bestuur zijn verheugd over het onderhandelingsresultaat en zal dat na de raad van 24 april ook graag via dit kanaal aan u presenteren.

CDA kiezers bedankt!

De afgelopen maanden/weken is er ongelooflijk veel werk verzet. Wat begon met het proces rondom het schrijven van het verkiezingsprogramma en de kandidaatstelling, is de afgelopen weken uitgegroeid tot een enorme campagnemachine:
 • Overal borden van het CDA, langs de weg en in tuinen;
 • Posters voor de ramen;
 • Geweldige flyers en een schitterend CDA Nijs;
 • Canvassen in de dorpen en wijken;
 • CDA stand in het centrum;
 • Stukjes in de Stienser Omroeper;
 • Schitterende nieuwe website (www.cdaleeuwarderadeel.nl);
 • Inzet van social media (Facebook en Twitter);
 • Zelfs een vliegtuig met daarachter de tekst "Stem Sytse CDA".

Als bestuur willen we iedereen enorm bedanken voor zijn/haar bijdrage. We denken met recht terug te kunnen kijken op de beste campagne ooit van het CDA Leeuwarderadeel! Dit hadden we nooit zonder uw hulp voor elkaar kunnen krijgen. De afgelopen weken heeft u het CDA Leeuwarderadeel op zijn best gezien!

De verkiezingsuitslag in onze gemeente heeft een prachtig resultaat voor het CDA opgeleverd. Samen met u kunnen we daardoor ook de komende jaren doorgaan met het verwezenlijken van de CDA-idealen.

Wij willen daarom nu vooral iedereen ontzettend bedanken voor het vertrouwen! U kunt rekenen op onze inzet! CDA kiezers bedankt!

Chris Koopmans
Voorzitter CDA Leeuwarderadeel

Brouwer en De Rouwe inspecteren Middelseewei

Op zaterdag 8 maart bracht CDA Tweede Kamerlid Sander de Rouwe uit Bolsward een bezoek aan Leeuwarderadeel. CDA lijsttrekker Sytse Brouwer uit Stiens liet De Rouwe de mooiste plekken van onze gemeente zien. De nieuwe Middelseewei (Noordwesttangent) mocht daarin niet ontbreken. Deze nieuwe weg is pas klaar en wordt door veel mensen gebruikt om snel naar het westen en zuiden van Fryslân te kunnen reizen.

"Aansens wurdt de dyk noch folle belangriker om’t er dan in oansluting is op de Haak fan Ljouwert", aldus Brouwer. De Rouwe stelt dat de weg aangeeft dat het CDA bereikbaarheid hoog in het vaandel heeft staan. "Het CDA zorgt niet alleen voor infrastructurele bereikbaarheid, maar het CDA is ook bereikbaar voor mensen in de straat".

Brouwer is zeer verheugd met deze weg en dankt CDA Fryslân voor het feit dat zij deze weg mede mogelijk hebben gemaakt. De Middelseewei laat zien dat het CDA veel voor elkaar krijgt. Juist omdat het CDA niet alleen in Leeuwarderadeel actief is, maar ook provinciaal en landelijk vertegenwoordigd is. "De Middelseewei is in dúdlik foarbyld fan de krêft fan in lokale, provinsjale en lanlike partij as it CDA", aldus Brouwer.

Lubbert Tilma is der foar jo!

Yn Ljouwerteradiel kenne in protte minsken my wol, om’t ik boer bin oan de greate dyk en wol ris fan my hearre lit. Wy wenje sûnt 1974 yn Stiens en fiele ús hjir oe sa thús. Us bern binne op harsels wenjen gien en doe is der foar my romte kaam om wat oars te dwaan. De fjouwer jier, dy’t ik yn de gemeenteried sitten ha, binne drok mar ek údaagjend west.

Foar de ynwenners fan ús gemeente kin de ried de sfear fan de mienskip wol beynfloedzje en dêr doch ik graach oan mei. De bewenners steane foar it CDA foarop; regels binne der foar de minsken en net oarsom! Ek no’t de gemeenten mear taken krije fan it ryk, sil dy sa effisjint mooglik útfierd wurde moatte. Sa, dat der minder oan de strykstôk hingjen bliuwt as no, no’t se noch lanlik útfierd wurde. Sa komme ús inwenners, dy’t der gebrûk fan meitsje der it bêst foar wei. Dêr -om de minsken- giet it ús altyd by it CDA.

Graach doch ik wer fjouwer jier as CDA-riedslid yn Ljouwerteradiel myn bêst foar jim.

Sytse Brouwer: Vanuit principe duidelijk!

Ik ben geboren en getogen in Stiens en ben geschiedenisleraar in Steenwijk. Ondanks de afstand naar mijn werk wil ik blijven wonen in onze mooie gemeente. Ik houd van Stiens en van onze voorzieningen, zoals het sportcomplex. Als waterpoloër bij de zwemvereniging –waar ik ook enige jaren voorzitter mocht zijn- weet ik hoe belangrijk de voorzieningen zijn.

Onze mooie gemeente Leeuwarderadeel gaat in 2018 fuseren met Leeuwarden. Daar ben ik een
groot voorstander van. Het is belangrijk dat de fusie zorgvuldig wordt uitgevoerd.
Daarnaast ga ik mij inzetten om goed op ons belastinggeld te letten. Zo mogen de belastingen de komende vier jaar niet meer omhoog. Tevens moet de gemeente meer aandacht besteden aan onze veiligheid. Het aantal inbraken neemt toe, en daarom wil het CDA meer zichtbaarheid van de wijkagent en meer politie-inzet. Lees meer...

Taco Jan Osinga wil een zorgvuldige fusie

Mijn naam is Taco Jan Osinga. Inmiddels woon ik 10 jaar in Stiens en wil hier niet meer weg. Met mijn vrouw en drie kinderen hebben we het hier goed.
Na 11 jaar als hbo-docent, heb ik mijn part-time zzp-werk omgezet naar full-time. Als zzp-er ontwikkel ik websites en ben ik freelancer bij Lable, waar we innovatieve software maken voor de verpleegkundigen en verzorgers.

Ik maak graag muziek, zowel buiten als binnen de kerk, waar ik ook met de techniek bezig mag zijn. Daarnaast mag ik voor het CDA diverse bestuurlijke en praktische zaken regelen, zowel lokaal als provinciaal, en ben ik voorzitter van de MR van CBS De Sprankel. Lees meer...

Auke Spijksma waakt over de gemeentefinanciën

Ik wil mij graag aan u voorstellen. Terwijl ik dit schrijf zie ik op TV een verhaal over Edward Snowden en denk ”Wat weten ze dan nog niet van mij?”
Mijn naam is Auke Spijksma, registeraccountant “in ruste”. Tot mijn pensionering was ik vennoot bij Deloitte in Leeuwarden. Daar zat ik samen met een paar collega’s in de directie en met 200 man personeel runden wij het bedrijf. De laatste tien jaar heb ik mij met name bezig gehouden met onderwijs- en zorginstellingen.

Ik ben getrouwd en wij hebben vier kinderen, die al weer enige tijd het huis hebben verlaten.
Sinds eind jaren ‘60 wonen we naar volle tevredenheid in Stiens. Vanaf die tijd ben ik al lid van het CDA (voorheen ARP). Lees meer...